Rutavdrag för trädgårdsarbete

Du kan ha rätt att göra avdrag för en del av arbetskostnaden när du anlitar TRÄD & SÅNT för trädgårdsarbete vid ditt bostadshus och/eller fritidshus. Rutavdraget är max 25 000 kronor per person och år men räknas ihop med rotavdraget. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig så du som köper behöver inte ansöka om avdraget, utan det är vi som utfört arbetet som ansöker. Mer information om avdragen finns på Skatteverkets webbplats.

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas exempelvis:

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Arbete som inte ger rätt till rutavdrag är exempelvis:

  • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,
  • anläggningsarbeten som sten- och plattläggning.

Källa Skatteverket

Camilla Lal, dipl. trädgårdsmästare