Ett designuppdrag kan handla om allt från en balkong, en innergård, en mindre del av trädgården till en hel trädgård. Ingen miljö är den andra lik och för mig är det viktigt att se helheten; vilken tidsepok är huset från, platsens naturliga förutsättningar och inte minst vilka behov har du som kund.

Kanske behöver du hjälp med växtval för en rabatt, var gångar och trappor ska läggas eller planera för en nyanläggning av en hel trädgård.

Dina förberedelser och medverkan är en viktig förutsättning för ett lyckat resultat. Ni förbereder er med en checklista som ni får av mig, samt med en skalenlig tomtkarta i skala 1:100 som kan beställas från Stadsbyggnadskontoret.

Det är också viktigt att i förväg fundera på hur stor budget du har och vad du tycker är viktigast att prioritera. Det går bra att göra upp en plan för trädgården och på så sätt sprida ut kostnaden och ändå i slutändan få en komplett trädgård.

Pris beroende på omfattning så kontakta mig för prisförslag.

Camilla Lal, dipl. trädgårdsmästare