TRÄD & SÅNT beskär dina fruktträd både under perioden februari-april och juli-oktober. Prydnadsträd, häckar och buskar beskärs under vår eller höst beroende på sort.

Mitt mål är att tillfoga trädet/busken så liten skada som möjligt och det gör jag genom att:

  • Beskära vid rätt årstid beroende på vad det är för sorts träd/buske
  • Använda beskärningsverktyg av hög kvalitet, vilket ger fina sårytor och snabb läkning
  • Beskära varsamt, hårda ingrepp förstör inte bara trädets hälsa utan även dess estetiska värde.
  • Inte beskära vid väder kallare än -10 C
  • Aldrig ta bort mer än 1/3 vid varje beskärningstillfälle
  • Undvika att kapa för stora grenar – om detta är ett måste ska det göras under sensommar/höst

Syftet med beskärningen när det gäller fruktträd är att bygga upp starka grenar som orkar hålla uppe frukten samt få in ljus och luft i kronan så att frukten får bättre kvalitet och smak. När det gäller prydnadsträd och buskar kan anledningen även vara rent estetisk, dvs att hindra dem att växa sig för stora eller att formklippa dem. Ytterligare en anledning kan vara att växtligheten under träd eller buskar behöver ljus.

All trädbeskärning utförs på ett fackmannamässigt sätt då jag har yrkesbevis för beskärning och trädvård.

Jag kan även ta ner mindre träd då jag innehar motorsågskörkort A och B.

Du kan kontakta mig angående beskärning under hela året, det viktiga är att beskärningen bokas in och utförs vid lämplig tidpunkt.

Prisförslag alternativt offertpris lämnas vid förfrågan.

Bortforsling av trädgårdsavfall kan ordnas mot ersättning.

images IMG_1093

IMG_0214 motorsag

Camilla Lal, dipl. trädgårdsmästare