Beskärning/Trädvård

293353426_717361729325330_2039178079759725509_n

Jag beskär dina fruktträd både under perioden februari-april och juli-oktober. Hör av dig så skriver jag in dig på min beskärningslista.

Hör av dig så skriver jag in dig på min beskärningslista. 

För att komma till rätta med eftersatta äppelträd behöver dessa beskäras under en treårsperiod. För varje år reduceras 1/3-del av kronan och man låter trädets rotsystem komma i balans med dess krona. Trädet kommer att skjuta färre vattenskott och få ett naturligare växtsätt.

Jag beskär även häckar, prydnadsträd och prydnadsbuskar. Beroende på vilken sort det är, utförs detta under vår eller höst.

Vid beskärning av träd, häckar och prydnadsbuskar gäller RUT-avdraget. Det innebär att du faktureras 50 % av den totala
arbetskostnaden för beskärningen.
Se information om RUT på Skatteverket.se

Beskärning av träd och buskar debiteras löpande på heltimme alternativt mot offert.
Restid debiteras med timtaxa.
Bortforsling av trädgårdsavfall kan ordnas mot ersättning.

Hantering av personuppgifter
”Med anledning av GDPR följer nedan en kortfattad information om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Kontakta oss för mer detaljerad information.
I samband med upprättande av offert/avtal sparar vi ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid fakturering, där det blir aktuellt med RUT/ROT-avdrag sparar vi dessutom ditt personnummer. Detta för att vi ska kunna begära utbetalning hos Skatteverket av den del som motsvarar skatteavdraget för RUT/ROT.
Externa parter som har tillgång till personuppgifterna är Skatteverket och den redovisningsbyrå, som anlitas av oss. Ifall du önskar har du rätt att få utdrag av oss om vilka personuppgifter vi har om dig.”