Skötsel

293353426_717361729325330_2039178079759725509_n

Jag hjälper dig att ta hand om din
befintliga trädgård

Jag hjälper dig att ta hand om din befintliga trädgård, oavsett det är ett uppdrag över längre tid eller då det rör sig om enstaka tillfällen, såsom vår- eller höststädning.

Enklare former av återkommande arbete t ex häck- och gräsklippning, ogräsrensning mm är tjänster där arbetskostnaden numera är avdragsgill med 50%.
Se information om RUT på Skatteverket.se.

Skötsel av trädgård debiteras löpande på heltimme alternativt efter offert.
Restid debiteras med timtaxa.
Bortforsling av trädgårdsavfall kan ordnas mot ersättning.

Hantering av personuppgifter
”Med anledning av GDPR följer nedan en kortfattad information om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Kontakta oss för mer detaljerad information.
I samband med upprättande av offert/avtal sparar vi ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid fakturering, där det blir aktuellt med RUT/ROT-avdrag sparar vi dessutom ditt personnummer. Detta för att vi ska kunna begära utbetalning hos Skatteverket av den del som motsvarar skatteavdraget för RUT/ROT.
Externa parter som har tillgång till personuppgifterna är Skatteverket och den redovisningsbyrå, som anlitas av oss. Ifall du önskar har du rätt att få utdrag av oss om vilka personuppgifter vi har om dig.”