Design

293353426_717361729325330_2039178079759725509_n

Ett designuppdrag kan handla om allt från en balkong, en innergård, en mindre del av trädgården till en hel trädgård.

Ingen miljö är den andra lik och för mig är det viktigt att se helheten; vilken tidsepok är huset från, platsens naturliga förutsättningar och inte minst vilka behov har du som kund. Kanske behöver du hjälp med växtval för en rabatt, var gångar och trappor ska läggas eller planera för en nyanläggning av en hel trädgård. Dina förberedelser och medverkan är en viktig förutsättning för ett lyckat resultat. Ni förbereder er med en checklista som ni får av mig, samt med en skalenlig tomtkarta i skala 1:100 som kan beställas från Stadsbyggnadskontoret. Det är också viktigt att i förväg fundera på hur stor budget du har och vad du tycker är viktigast att prioritera. Det går bra att göra upp en plan för trädgården och på så sätt sprida ut kostnaden och ändå i slutändan få en komplett trädgård.

Hantering av personuppgifter
”Med anledning av GDPR följer nedan en kortfattad information om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Kontakta oss för mer detaljerad information.
I samband med upprättande av offert/avtal sparar vi ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid fakturering, där det blir aktuellt med RUT/ROT-avdrag sparar vi dessutom ditt personnummer. Detta för att vi ska kunna begära utbetalning hos Skatteverket av den del som motsvarar skatteavdraget för RUT/ROT.
Externa parter som har tillgång till personuppgifterna är Skatteverket och den redovisningsbyrå, som anlitas av oss. Ifall du önskar har du rätt att få utdrag av oss om vilka personuppgifter vi har om dig.”